maandag 17 maart 2014

Fantasie

Fantasie

Fantasie is een zeer belangrijke drijfveer van de belegger.

Vaak is het juist de fantasie met betrekking tot een aandeel waardoor beleggers tot handelen, met name het doen van aankopen worden geprikkeld.

In zeer vele gevallen komt de fantasie in deze wat eerder dan de ratio, iets wat een menselijke eigenschap is.

Met name de aanbieders van veel beleggersproducten spelen er met geraffineerde reclamecampagnes op in met beelden van dure huizen, jachten, sportauto's en natuurlijk niet te vergeten de bijbehorende mooie vrouwen.

Gebruikte begrippen in fantasie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer

Begrippen waar fantasie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
electioncyclus
  ... de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat...Lees meer
trading op automatische piloot
  ... er zijn nogal wat systemen in omloop...Lees meer