dinsdag 18 maart 2014

Face value

Face valueDe face value is het bedrag dat op de voorzijde ("face") van een effect vermeld staat.