zaterdag 29 maart 2014

beursklimaat

BeursklimaatOnder het beursklimaat verstaan we de stemming op de effectenbeurzen over een wat langere termijn wat dan tot gevolg heeft dat de koersen wat langer gestaag dalen, stijgen of juist min of meer gelijk blijven.
Gebruikte begrippen in beursklimaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar beursklimaat in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
beurs consensusindicator
  ... de consensus indicator is een sentimentindicator die de zogenaamde consensus aangeeft ofwel in hoeverre de diverse analisten het...Lees meer