zaterdag 22 maart 2014

Beleggersfront

BeleggersfrontOnder het beleggersfront verstaan we het contact tussen de grote institutionele beleggers en bedrijfsfondsen dat tot doel heeft om de voorwaarden waartegen de overheid geld wil opnemen, meer stabiel te maken.

Oorspronkelijk kwam het beleggersfront in de jaren dertig tot stand.

Het doel was daarbij om te grote schommelingen in de rente tegen te gaan.

Vertalingen van beleggersfront

Engels:   investors front

Gebruikte begrippen in beleggersfront


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer