maandag 17 maart 2014

Atlantische optie

Atlantische optieEen Atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum, maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de onderliggende waarde.

Een voorbeeld is het bereiken van een bepaald niveau, zoals bijvoorbeeld ook bij een barrier optie het geval is.

De zogenaamde cap opties gaan nog verder, omdat hierbij uitoefening zelfs verplicht wordt gesteld.

Gebruikte begrippen in atlantische optie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer