maandag 17 maart 2014

alles of niets order

Alles of niets orderDe alles of niets order is een order waarbij of alle effecten in een één keer worden aangekocht of helemaal niet.

Het kan namelijk voorkomen dat een order in meerdere delen wordt uitgevoerd waarbij elk deel een andere aankoopkoers heeft.

Als de totale uitvoering niet mogelijk is worden ze in het orderboek opgenomen, totdat het wel in één keer lukt.

De uitvoering mag overigens wel op verschillende koersen als het maar gelijktijdig gebeurt en als maar aan eventuele opgegeven limieten wordt voldaan.

Gebruikte begrippen in alles of niets order


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer