donderdag 20 maart 2014

actieve portefeuille

actieve portefeuilleEen actieve portefeuille is een vorm van een effectenportefeuille waarin regelmatige aan- en verkopen plaatsvinden.

Doel van een actieve portefeuille is het behalen van koerswinsten voor de korte termijn.

Een gevaar bij het beheren van een actieve portefeuille is dat de kosten als commissies te hoog worden ten opzichte van het mogelijke extra rendement dat op deze manier behaald kan worden. Het werken met een broker met lage tarieven is dan wel aan te raden.

Aangezien u bij de duurdere brokers vooral betaald voor hun advies, en zij meestal zullen adviseren om juist een passieve portefeuille aan te houden, is het maar de vraag of een actieve belegger zijn heil bij deze brokers moet zoeken. Een goede mogelijkheid voor online handel voldoet dan al vaak een stuk beter als we een actieve portefeuille goed willen onderhouden.

Gebruikte begrippen in actieve portefeuille


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer