donderdag 20 maart 2014

Accreting Swap

Accreting SwapEen accreting swap is een vorm van een interest rate swap of een currency swap.

Bij deze Accreting Swap wordt de hoofdsom (ook wel principal of notional amount) stapsgewijs vergroot gedurende de looptijd van de swap.

Gebruikte begrippen in accreting swap


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer