woensdag 19 maart 2014

aandelenfonds

AandelenfondsOnder een aandelenfonds verstaan we een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen belegt.

Meestal wordt belegd in aan beurzen genoteerde aandelen maar ook beleggingen in niet-beursgenoteerde bedrijven komen voor.

In dat laatste geval is er soms meer sprake van een soort investeringsbedrijf in ondernemingen.

Vertalingen van aandelenfonds

Duits:    Aktienfonds

Gebruikte begrippen in aandelenfonds


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer

Begrippen waar aandelenfonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

cross hedging
  ... we spreken van crosshedging wanneer we een positie in een onderliggende waarde waar geen derivaten van zijn afdekken met een...Lees meer
fungible goederen
  ... onder fungible goederen verstaan we goederen waarvan de individuele exemplaren van dezelfde soort zo weinig van elkaar verschillen dat...Lees meer