woensdag 19 maart 2014

Aandelenemissie

AandelenemissieOnder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel van het uitgeven van aandelen.

Er bestaan verschillende vormen van een aandelenemissie: Voorbeelden zijn

claimemissie;

onderhandse plaatsing;

vrije inschrijving;

Maar ook bijvoorbeeld stockdividend is een vorm van aandelenemissie omdat ook hiermee het aantal uitstaande aandelen groter wordt.

Gebruikte begrippen in aandelenemissie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
uitstaande aandelen
  ... onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar aandelenemissie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenemissie met voorkeursrecht
  ... Onder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande...Lees meer
free riding
  ... onder freeriding verstaan we een ongeoorloofde praktijk bij een aandelenemissie waarbij een bank aandelen achterhoudt om ze na introductie...Lees meer