vrijdag 28 maart 2014

Hoge Raad

Hoge RaadDe Hoge Raad is het hoogste rechtscollege dat Nederland kent.

De Hoge Raad houdt zitting in Den Haag.

Wanneer u bijvoorbeeld bij een Gerechtshof in beroep bent gegaan tegen een door de inspecteur vastgestelde belastingaanslag en het Hof u in het ongelijk heeft gesteld , dan kunt u uw zaak nog eens voorleggen aan de Hoge Raad.

Als de inspecteur door het Hof in het ongelijk wordt gesteld dan kan hij aan de staatssecretaris van Financiën vragen om de zaak voor de Hoge Raad te brengen.

In beide gevallen is sprake van cassatieberoep.


Gebruikte begrippen in hoge raad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
gerechtshof
  ... onder het gerechtshof verstaan we een college van juristen dat het hoger beroep van vonnissen van de arrondissementsrechtbanken behandelt...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar hoge raad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

cassatie
  ... onder het juridische begrip cassatie verstaan we een onderzoek dat door de hoge raad wordt ingesteld...Lees meer
stabilisatiekoers
  ... een zogenaamde stabilisatiekoers is noodzakelijk als bij een beursintroductie de koers snel wegvalt op dat moment is het de begeleidende...Lees meer
openbaar ministerie
  ... het openbaar ministerie of om is de vertegenwoordiger van de staat bij een rechterlijk college het openbaar ministerie heeft ondermeer...Lees meer
arrest
  ... het begrip "arrest" heeft een aantal mogelijke betekenissen waarbij in de context van het stuk moet worden bepaald welke relevant...Lees meer