maandag 17 maart 2014

afdrachtkorting

AfdrachtkortingOnder een afdrachtkorting verstaan we een vorm van inkomensoverdracht. Hierbij vermindert de overheid het bedrag dat afgedragen moet worden aan de belastingdienst in de vorm van belastingen of premies voor sociale verzekeringen.

Gebruikte begrippen in afdrachtkorting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer