woensdag 12 maart 2014

Balansgrootheden

BalansgroothedenOnder balansgrootheden of zogenaamde tijdstipsgrootheden verstaan we grootheden waarbij de waarde op een specifiek moment geldig is, bijvoorbeeld het moment dat de balans wordt opgemaakt.

We spreken daarom ook wel van tijdstipsgrootheden.

Een voorbeeld is het vermogen van een onderneming of de waarde van een fabriekspand.

De tegenpolen van de balansgrootheden zijn de stroomgrootheden.

Deze stroomgrootheden  worden namelijk altijd over een bepaalde periode gemeten, bijvoorbeeld de vaste kosten per jaar.

Vertalingen Balansgrootheden

Engels: balance sheet aggregates

Gebruikte begrippen in balansgrootheden


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer