zondag 16 maart 2014

Balansanalyse

BalansanalyseOnder een balansanalyse verstaan we de analyse van het financiële weerstandsvermogen van een onderneming.

Bij de balansanalyse wordt met name gekeken naar de solvabiliteit, de liquiditeit en de ruimte die er financieel gezien is om de lopende bezigheden te financieren.

Vertalingen balansanalyse

Engels: analysis of accounts

Gebruikte begrippen in balansanalyse


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
weerstandsvermogen
  ... het weerstandsvermogen is het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten...Lees meer