zondag 16 maart 2014

At parity optie

At parity optieWe spreken van een at parity optie bij een optie die gelijk opgaat met de koerswijzigingen van de onderliggende waarde.

Deep-in-the-money optie

We komen deze at parity optie tegen bij opties die deep-in-the-money zijn en daardaar geen noemenswaardige verwachtingswaarde meer hebben.

At parity optie heeft delta 1

Kijken we dieper in de wereld van de optietheorie die mogen we stellen dat we het hier hebben over een optie met delta die rond de 1 ligt. Een dergelijke optie gaat volledig met de koerswijzigingen mee.

Gebruikte begrippen in at parity optie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

at parity
  ... We spreken van een at parity calloptie op het moment...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer