zondag 16 maart 2014

Assetmanagement

AssetmanagementOnder Asset Management verstaan we het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten gericht op het realiseren van een optimaal beleggingsresultaat. In die zin kunnen we assetmanagement wel ongeveer vertalen met vermogensbeheer.

Een vermogensbeheerder heeft verschillende vermogensbestanddelen of zogenaamde "assets" tot zijn beschikking waaruit hij een optimale beleggingsportefeuille kan samenstellen.


Gebruikte begrippen in assetmanagement


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
vermogensbeheerder
  ... een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt...Lees meer