zondag 16 maart 2014

Assenstelsel

AssenstelselIn de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen. Dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd.

We hebben het dan over een voorstelling met een horizontale en een verticale as.

De horizontale wordt de X-as genoemd. Hierop verplaatst een variabele waarde zich.

De verticale wordt de Y-as genoemd. Hierop staat een waarde die wordt berekend uit een formule waarbij de X-as een variable in de formule is.

Zo'n formule heeft dan een vorm als Y=2X.

Bij X=0 heeft Y de waarde 0
Bij X=1 heeft Y de waarde 2
Bij X=2 heeft Y de waarde 4
etc.

Als er gebruik wordt gemaakt van de een driedimensionaal model dan is er ook nog sprake van een Z-as. die Loodrecht op het snijpunt van de X-as en de Y-as staat.

Gebruikte begrippen in assenstelsel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar assenstelsel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

puntenwolk
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
scatterdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
spreidingsdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer