zondag 16 maart 2014

Armoedeval

ArmoedevalOnder de zogenaamde armoedeval verstaan we het verschijnsel dat mensen met een uitkering er qua netto besteedbaar inkomen op achteruit gaan als ze aan het werk gaan. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat er voor veel voorzieningen vrijstellingen gelden voor mensen op bijstandsniveau.

Daarnaast moet men als men gaat werken vaak een zeer hoge verplichte pensioenpremie gaan betalen, valt men vaak onder allerlei heffingen (bijvoorbeeld de taxichauffeur die een forfaitair bedrag aan belasting mag gaan betalen over de fooien die hij al dan niet krijgt) en dergelijke.

Het is een belangrijke oorzaak van het feit dat veel mensen weinig animo hebben om weer aan het werk te gaan maar hoewel het feit als tientallen jaren bekend is, weigert de overheid stelselmatig om er ook maar  iets aan te doen.


Gebruikte begrippen in armoedeval


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer