woensdag 12 maart 2014

antedebitering

AntedebiteringOnder antedebitering verstaan we het debiteren van een bankrekening voordat de eigenlijke verwerking van de mutatie heeft plaatsgevonden.


Gebruikte begrippen in antedebitering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
mutatie
  ... een mutatie is in de contaxt van dit weblog een wijziging in de financiële verhouding tussen een bank en een...Lees meer