maandag 17 maart 2014

aflossingsvrije hypotheek

aflossingsvrije hypotheekOnder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet af te lossen tijdens de looptijd.

Dit betekent dat de maandlasten over het algemeen lager zijn omdat er alleen rente wordt betaald .

Omdat deze aftrekbaar is voor de belastingen valt hiermee een maximaal fiscaal voordeel te genieten.

Aan het einde van de looptijd dient de hoofdsom, het volledige geleende bedrag ineens te worden afgelost.

aflossingsvrije hypotheek of huren?

Dit zorgt ervoor dat er eigenlijk nauwelijks verschil is met een huurwoning. Immers, zolang de hypotheek niet is afgelost, is de bank eigenaar van de woning. In feite huur je van de bank door het betalen van rente in plaats van huur.

In de loop van 2011 is deze hypotheekregeling politiek fors onder vuur komen te liggen en het is te verwachten dat in de jaren daarna allerlei varianten qua aflossing op zullen duiken.

De gouden tijden die deze hypotheek ooit gekend heeft ten gevolge van de hypotheekrente aftrek zullen waarschijnlijk nooit meer terugkomen omdat de verschillende crisisscenario's die de laatste jaren langsgekomen zijn, de ogen van de politiek geopend hebben voor het gevaar van deze constructies.en het ontstaan van een gigantische private schuld.

Gebruikte begrippen in aflossingsvrije hypotheek


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar aflossingsvrije hypotheek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


restschuld
  ... de restschuld is het restant van een aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld een beleggingshypotheek als de som van de beleggingen onvoldoende is...Lees meer