woensdag 12 maart 2014

administratieve organisatie

Administratieve organisatieOnder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels, procedures en andere maatregelen om de administratie van een bedrijf of een andere instelling optimaal te laten verlopen.

In feite kent elke onderneming iets dergelijks. Verlopend van een forse, volledig geautomatiseerde administratie tot een notitieblok met aantekeningen. Maar als bedrijfsfunctie is het altijd terug te vinden.

In elk geval dient het uiteindelijk wel aan enige eisen te voldoen als het op het punt van verslaglegging en aangifte voor de belastingen aankomt. Maar velen besteden dat uit aan gespecialiseerde boekhouders die voor dat doel getracteerd worden op een oude schoenendoos vol met bonnetjes.

Toch is een goede administratieve organisatie voor elk bedrijf, beginnend of langer bestaand, van groot belang. Het is dan ook zaak om er met een startend bedrijf eigenlijk vanaf de eerste dag op een georganiseerde manier mee om te gaan.

Gebruikte begrippen in administratieve organisatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer