woensdag 12 maart 2014

Adjusted future price

Adjusted future priceOnder de adjusted future price verstaan we het equivalent van een future omgerekend naar contant geld.

 

Gebruikte begrippen in adjusted future price


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer