woensdag 12 maart 2014

actuarieel zuivere premie

Actuarieel zuivere premieOnder de actuarieel zuivere premie verstaan we in de wereld van de pensioenen de pensioenpremie (uitgedrukt als percentage) dat de contante waarde van de huidige bezittingen gelijk maakt aan de bedragen die in de toekomst nodig zullen zijn om aan de uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Hierbij wordt via allerlei statistische berekeningen en aannames gepoogd de "schade" en de daartoe benodigde uitkering zo correct mogelijk in te schatten.

Gebruikte begrippen in actuarieel zuivere premie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer