woensdag 12 maart 2014

Actief fonds

Actief fondsOnder een actief fonds verstaan we een fonds waarin tijdens de beursdag doorlopend handel wordt gedreven. In het algemeen zijn dit de grotere fondsen zoals die we in de AEX-index terug kunnen vinden.

Gebruikte begrippen in actief fonds


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
beursdag
  ... een beursdag is elke dag waarop op de beurs handel mogelijk is in het algemeen alle werkdagen minus de feestdagen...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer