woensdag 12 maart 2014

Actief bedrijf

Actief bedrijfBinnen een bank spreken we van het actief bedrijf bij dat onderdeel van het bankbedrijf dat zich bezig houdt met de kredietverlening. Of anders gezegd, met het uitzetten van gelden tegen een vergoeding (rente)

Vertalingen Actief bedrijf

Engels: Lending operations by the banking system

Gebruikte begrippen in actief bedrijf


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
lending
  ... onder lending verstaan we het uitlenen van effecten wordt veel gebruikt voor het tijdelijk afdekken van shortposities...Lees meer