woensdag 12 maart 2014

Act of God bond

Act of God bondEen Act of God bond is een soort obligatie die wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij waarbij de voorwaarden qua rente, aflossen en dergelijke worden veranderd in het geval van grote rampen die grote verliezen bij de maatschappij zouden veroorzaken.

De reden van een dergelijke act of God bond mag duidelijk zijn: Sommige rampen gaan gewoon de draagkracht van een verzekeringsmaatschappij te boven en niet alle risico's zijn ook weer bij andere maatschappijen onder te verzekeren.

Gebruikte begrippen in act of god bond


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer