woensdag 12 maart 2014

Achtergestelde obligatie

Achtergestelde obligatieEen Achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie van een onderneming

Eerst dienen alle andere crediteuren hun vordering volledig ontvangen te hebben voordat tot enige aflossing van de achtergestelde obligatie overgegaan kan worden.

Gebruikte begrippen in achtergestelde obligatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar achtergestelde obligatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

COCO
  ... de coco is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de...Lees meer
kasobligatie
  ... een kasobligatie is een vorm van een achtergestelde obligatie waarvan de uitgifte door de uitgevende instantie doorlopend plaatsvindt dus er vindt...Lees meer