woensdag 12 maart 2014

achtergestelde lening

achtergestelde leningOnder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun geld hebben teruggekregen. Dit met nadrukkelijke toestemming van de geldlener.

Aandeelhouders zijn daar niet bij want die zijn mede-eigenaar en geen schuldeiser.

In tegenstelling tot andere leningen wordt de achtergestelde lening tot het eigen vermogen van een onderneming gerekend.

Het is mogelijk om ook de rente als achtergesteld te behandelen. Vormen van achtergestelde leningen zijn de kapitaalcessie en de kapitaalsverklaring.

Vertalingen achtergestelde lening


Engels: Subordination

Gebruikte begrippen in achtergestelde lening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaalcessie
  ... een kapitaalcessie is een overeenkomst tussen in het algemeen een bank en een derde rechtspersoon die eveneens een vordering heeft...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiĆ«ren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar achtergestelde lening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstellingsclausule
  ... Een achterstellingsclausule is een clausule die is opgenomen in de voorwaarden waarop bijvoorbeeld een obligatie wordt uitgegeven. in deze achterstellingsclausule staat...Lees meer
ledencertificaat
  ... het zogenaamde ledencertificaat is een speciaal product dat de rabobank aanbood aan de trouwe leden van de bank...Lees meer