zondag 16 maart 2014

Absoluut recht

Absoluut rechtOnder de term absoluut recht verstaan we een recht dat ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon bezit.

Het absoluut recht  kan dan altijd en tegenover iedereen gehandhaafd worden.

Bekende voorbeelden van een absoluut recht zijn het eigendomsrecht, het merkenrecht en het auteursrecht.

Vertalingen absoluut recht

Engels: absolute right

Gebruikte begrippen in absoluut recht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer