dinsdag 18 maart 2014

Geldillusie

Geldillusie


Onder een geldillusie verstaan we de vergelijking van geldbedragen met elkaar die betrekking hebben op verschillende tijdstippen, zonder daarbij rekening te houden met de tussentijdse waardedalingen of stijgingen van de gehanteerde geldeenheid.

Of wat anders beredeneerd: Het verschijnsel dat mensen denken dat ze rijker zijn geworden na een loonsverhoging terwijl zij er eigenlijk reëel er niet op vooruitgegaan zijn, omdat de prijzen ook gestegen zijn, en door deze loonsverhoging mogelijk nog meer zullen stijgen.

Ook het verschijnsel dat bijvoorbeeld 2,2 gulden net zo veel was als 1 euro werd in die tijd vaak met geldillusie aangeduid. Het vergelijken van de bedragen was lastig en vooral aan de inkomsten kant leek alles wel erg weinig waard geworden.

Puur een psychologisch effect maar zeker in de eerste jaren van deze eeuw wel degelijk aanwezig.