woensdag 11 september 2013

Veilinghandel

VeilinghandelDe veilinghandel op de beurs is bedoeld voor minder liquide fondsen.

Er komen twee noteringen per dag tot stand: een openingskoers en een slotkoers.

Er vindt geen doorlopende handel plaats, omdat het aantal binnenkomende orders te klein is voor een evenwichtige prijsvorming.

Door de verhandeling te beperken tot twee momenten op de dag vindt een concentratie van orders plaats, waarmee de kans op matching wordt vergroot en de kwaliteit van de prijsvorming verbetert.Gebruikte begrippen in veilinghandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
doorlopende handel
  ... een doorlopende notering is een notering die gedurende de beursdag geregeld tot stand komt ofwel er bij een doorlopende notering...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer
openingskoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer