woensdag 11 september 2013

Oligopolie

OligopolieWe spreken van een oligopolie als er: slechts enkele aanbieders zijn (de vier grootste dienen een marktaandeel van meer dan 60% te hebben), er meerdere vragende partijen zijn en het product in principe homogeen is.

Overigens is dit laatste meestal op het oog niet het geval omdat er bewust verschillen gesuggereerd zullen worden om verschillen te benadrukken en het eigen product daarmee in de positieve sfeer te promoten.

Als er weinig vraag is spreken we ook wel van een tweezijdig oligopolie
Gebruikte begrippen in oligopolie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

marktaandeel
  ... het marktaandeel is de omzet van een onderneming uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet dus het gedeelte van...Lees meer

Begrippen waar oligopolie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
onvolkomen concurrentie
  ... we spreken van onvolkomen concurrentie als niet aan de voorwaarden voor volkomen concurrentie voldaan kan worden...Lees meer
duopolie
  ... we spreken van een duopolie bij een oligopolie waarbij er slechts twee aanbieders zijn...Lees meer