donderdag 26 september 2013

Moneymanagement

Moneymanagement

moneymanagement
klik op de afbeelding voor een vergroting

Moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog mogelijk rendement te behalen, maar anderzijds de risico's te verkleinen en de continuïteit van de handel te garanderen.

Uit onderzoek is gebleken dat goed moneymanagement goed is is voor ongeveer 40% van het behaalde resultaat, dus belangrijk is het zeker.

Moneymanagement is een verzamelnaam van een aantal methoden en technieken, die tot doel hebben de opbrengst van een tradingsysteem voor , termijncontracten en/of opties zo groot mogelijk te maken, en daarbij het risico te minimaliseren.

Het behoud van het aanwezige kapitaal staat altijd voorop.

Het belang wordt goed weergegeven in het boek "timing the market" van Curtis M.Arnold: ..

at the risk of being redundant, it cannot be overemphasized that money management is without a doubt the most crucial element in trading and yet is practically overlooked by most beginning traders.

Beginning traders spend 90 percent of their time and effort attempting to forecast the direction of an upcoming move through an assortment of either technical or fundamental considerations.

They are so enamored with their new found toolbox of technical indicators that they truly believe that succesful trading is nothing more than finding the correct mix.

Then, they imagine, when al systems are "go" they will have found a sure bet.


Arnold geeft hier precies aan waaraan het vaak schort bij het ontwerpen van tradingsystemen.

Vrijwel alle aandacht gaat uit naar het optimaliseren van het resultaat van het systeem, waarbij het optimaliseren van de opbrengst in relatie tot het verminderen van het risico wordt genegeerd.

Misschien is de algemeen ingeburgerde term destijds wat ongelukkig gekozen en zouden we eerder van risicomanagement moeten spreken dan van moneymanagement. Voor wie er meer over wil weten is dit boek over moneymanagement zeer aan te raden. Voor weinig geld biedt het zeer veel praktisch bruikbare informatie. Voor meer info over tradingsystemen is er het boek tradingsystemen

Nog niet zo overtuigd van het effect van de juiste moneymanagement technieken? Probeer onderstaande demonstratie voor de aardigheid eens uit en de resultaten zullen u verbijsteren.


Gebruikte begrippen in moneymanagement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risicomanagement
  ... een functie die in elk bedrijf terug te vinden zou moeten zijn maar zeker in bedrijven die in de financiële...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer

Begrippen waar moneymanagement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
kelly formule
  ... met de kelly formule kunnen we bepalen hoeveel we optimaal in kunnen zetten bij een gokspel...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
lineaire correlatie
  ... de lineaire correlatie geeft de correlatie dus het statistische verband tussen twee opeenvolgende trades berekend binnen een zo...Lees meer
vulkaantrader
  ... een vulkaantrader is een trader die letterlijk af en toe tot een soort uitbarsting komt na een periode van...Lees meer
paper trading
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
trading. paper
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
tradingdriehoek
  ... de term tradingdriehoek komt van de drie belangrijkste onderdelen van een goede tradingaanpak namelijk 1 het tradingsysteem 10%2 beleggerspsychologie 50% 3 moneymanagement...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
controleerbaarheid trading
  ... een trader dient controleerbaar te werken al is het maar om het eigen functioneren van tijd tot tijd tegen het...Lees meer
timebased exit
  ... de time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken bij een time based exit wordt een positie...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
drawdown
  ... de drawdown is de soms forse terugval in het werkkapitaal van een trader ten gevolge van het meermalen na elkaar...Lees meer
streak
  ... de term streak vinden we terug in de wereld van het moneymanagement en de analyse en beoordeling van tradingsysteem...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
realistische doelstellingen bij trading
  ... de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting...Lees meer
visualisatie bij trading
  ... een concept dat je bij succesvolle traders nog al eens tegenkomt is dat van de visualisatie dat heeft...Lees meer
pessimistic return ratio
  ... de term prr ofwel de pessimistic return ratio komt uit de wereld van de moneymanagement technieken...Lees meer
PRR
  ... de term prr ofwel de pessimistic return ratio komt uit de wereld van de moneymanagement technieken...Lees meer
unclepoint
  ... het zogenaamde uncle point komt uit de wereld van de trading en is het moment dat een trader alle...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
patroonherkenning
  ... we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
profitfactor
  ... de profitfactor is een bekende grootheid bij het testen van tradingsystemen het is simpel de totale winst gedeeld door...Lees meer
percentage winnende trades
  ... veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80%...Lees meer
signal generated exit
  ... de signal generated exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken...Lees meer
terminalwealthrelative
  ... de term terminal wealth relative ofwel twr komt uit de moneymanagement technieken en is de verhouding van het...Lees meer
trailingexit
  ... een trailing stop is een soort stop die met de koers meebeweegt als deze in de juiste richting beweegt...Lees meer
profittargetexit
  ... de profit target exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken een profit target exit is verwant aan de...Lees meer
moneymanagementexit
  ... bij de moneymanagement exit wordt een positie gesloten als een tevoren bepaald bedrag is verdiend of als er bijvoorbeeld sprake...Lees meer
runstest
  ... het begrip runs test komt uit de moneymanagement technieken en is bedoeld voor het testen van een tradingstrategie...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer
belcurve
  ... In de beleggingswereld wordt veel gebruik gemaakt van statistiek en daar komen we veelvuldig de belcurve ofwel de gausskromme tegen...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
sterke punten trader
  ... Zijn uw sterke punten als trader wel zo sterk...Lees meer
moneymanagement exit
  ... bij de moneymanagement exit wordt een positie gesloten als een tevoren bepaald bedrag is verdiend of als er bijvoorbeeld sprake...Lees meer
frontend load
  ... met de term front end load bedoelen we een methode van provisieberekening waarbij de kosten van deelname aan...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
securef
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! Optimal f is daarbij een bekende regel maar secure-f is de veiliger variant...Lees meer
tweeprocentregel
  ... in de wereld van het moneymanagement stuiten we nog wel eens op de zogenaamde twee procent regel...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
vertrouwensfactor
  ... de vertrouwensfactor komt uit de wereld van...Lees meer
profitfactor
  ... de term profit factor komt uit de moneymanagement technieken de profit factor is de verhouding tussen het produkt van de...Lees meer
traderfantasie
  ... veel traders en zeker degenen die veel verliezen denken dat...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.