dinsdag 10 september 2013

Formule timing

Formule timingOnder het begrip formule timing verstaan we een manier van beleggen waarbij vaste verhoudingen voor de opbouw van een effectenportefeuille worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld een vaste verhouding tussen obligaties en aandelen, een sectorindeling of een geografische spreiding.

Zodra vooraf vastgestelde afwijkingen door koersontwikkelingen worden overschreden, wordt van de sterk gestegen fondsen die qua absolute waarde zijn oververtegenwoordigd een gedeelte verkocht.

De opbrengst van dit winstnemen wordt gebruikt om sterk gedaalde en daardoor ondervertegenwoordigde fondsen weer bij te kopen.

Groot voordeel van deze techniek, die wel de nodige discipline vergt, is dat we altijd duur verkopen en goedkoop bijkopen, iets wat veel beleggers normaal gesproken toch niet echt voor elkaar krijgen. Meestal is het net andersom.
Gebruikte begrippen in formule timing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
absolute waarde
  ... In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer