maandag 9 september 2013

Dekkingsgraad

DekkingsgraadDe dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te kunnen voldoen.

Het is een percentage berekend uit het belegd vermogen gedeeld door de verplichtingen.

Een dekking van 100% geeft dus een volledig gedekt pensioenfonds.

Hoe hoog deze dekkingsgraad moet zijn is nogal eens een onderwerp van discussie. Het is gekoppeld aan een rekenrente waarmee de toekomstige opbrengsten ingeschat worden. Door een verandering van deze rekenrente varieert ook het bedrag dat nodig is om aan de dekkingsgraad te voldoen.