dinsdag 10 september 2013

afkopen

AfkopenBij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te beëindigen en de actuele waarde van de polis direct uit te keren.

afkopen


Afkopen kan alleen bij verzekeringen die een opgebouwde waarde hebben en waarvan het zeker is dat er ooit uitgekeerd zal worden.

Het al snel afkopen van een polis is in het algemeen gesproken niet aan te raden, omdat verzekeringsmaatschappijen over het algemeen de eerste kosten en de provisies voor de tussenpersoon verdelen over de eerste vijf jaren van het contract.

Soms is de afkoopwaarde van de polis in de eerste vijf tot tien jaren zelfs lager dan de oorspronkelijk gestorte premies door deze manier van doorberekenen van de kosten.

Omdat de manier van kostenberekening per verzekeringsmaatschappij fors kan verschillen kan de afkoopwaarde van een polis van de ene maatschappij op een bepaald moment behoorlijk afwijken van een polis van een andere maatschappij.

Gebruikte begrippen in afkopen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actuele waarde
  ... De actuele waarde is in de administratieve wereld een andere benaming voor de contante waarde deze actuele waarde wordt...Lees meer
afkoopwaarde
  ... Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer
verzekeringnemer
  ... onder de verzekeringnemer verstaan we degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar afkopen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ADV
  ... De verklaring van advance block bearish een patroon uit de candlestickanalyse is als volgt er zijn drie dagen...Lees meer
arbeidsduurverkorting
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer