vrijdag 6 september 2013

aansprakelijk vermogen

Aansprakelijk vermogenOnder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf, meestal een vennootschap , verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde vorderingen (achtergestelde leningen ), die op het moment van het bepalen van het aansprakelijke vermogen van het bedrijf aanwezig zijn en die dus hetzelfde risico lopen als het eigen-vermogensdeel van het aansprakelijk vermogen

Dus anders geformuleerd: Onder het begrip aansprakelijk vermogen verstaan we de som van het eigen vermogen plus mogelijke achtergestelde leningen.

In plaats van het aansprakelijk vermogen spreken we ook wel van het garantievermogen.

Gebruikte begrippen in aansprakelijk vermogen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer