vrijdag 6 september 2013

Aanschaffingswaarde

AanschaffingswaardeOnder de aanschaffingswaarde, die ook wel de historische waarde wordt genoemd, is de prijs die we in het verleden op het moment van de aanschaf voor iets hebben betaald.

We houden dus bij het berekenen van de aanschaffingswaarde geen rekening met afschrijvingen en dergelijke na het moment van aankopen.

Indien er sprake van is, dat de vervaardiging in het eigen bedrijf heeft plaatsgevonden, dan kijken we naar de kostprijs voor het bedrijf die gold op dat moment.

Vertalingen aanschaffingswaarde


Engels: Costprice / acquisition value
Duits:   Anschaffungskosten
Frans: Valeur d'acquisitionGebruikte begrippen in aanschaffingswaarde


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar aanschaffingswaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fifosysteem
  ... een fifosysteem is een systeem van &#8221voorraadwaardering waarbij fifo betekent &#8216first in first out' wat wil zeggen dat goederen die...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer