vrijdag 6 september 2013

aanloopverliezen

AanloopverliezenWe spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste zes jaar na het stichten van de onderneming geleden worden.

Aanloopverliezen zijn bij het starten van een nieuwe onderneming zeker geen ongebruikelijk verschijnsel omdat in de eerste jaren de kosten hoog zijn en de markt zowel de onderneming als de producten eerst moet leren kennen. En dat is iets wat een proces dat een uitgekiende marketing met de bijbehorende hoge kosten vereist.

Fiscale compensatie aanloopverliezen

De aanloopverliezen kunnen gedurende een aantal jaren fiscaal gecompenseerd worden.


Vertalingen aanloopverlies

Engels:  Start-up loss
Duits:   Anlaufverlust
Frans:   Perte de mise en route


Gebruikte begrippen in aanloopverliezen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

compensatie
  ... we spreken van compensatie of "schuldvergelijking" bij het teniet gaan van de schulden die twee personen over en weer jegens...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer