donderdag 5 september 2013

aandelenregister

AandelenregisterHet aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel (of groep aandelen )is opgenomen:

De namen en adressen van de aandeelhouders;

Het bedrag dat op het aandeel gestort is;

De personen met het recht van vruchtgebruik;

Wie het pandrecht heeft;

Wie het stemrecht heeft;

Of er aan bepaalde aandelen extra rechten zijn verbonden.

Het aandelenregister was vroeger vaak een lijvig boekwerk, tegenwoordig is het meestal een stukje computersoftware.