donderdag 5 september 2013

aandelenplan

AandelenplanOnder een aandelenplan verstaan we een regeling in de arbeidsvoorwaarden waarbij werknemers tegen gunstige condities in het bezit kunnen komen van aandelen van het bedrijf waar zij in dienst zijn.

In plaats van aandelen wordt ook vaak gebruik gemaakt van callopties . Het opzetten van een aandelenplan is werk voor een specialist vanwege de vele fiscale valkuilen. Want omdat er met een aandelenplan vaak interessante belastingvrije constructies te knutselen waren heeft de belastingdienst het werken hiermee behoorlijk ingewikkeld gemaakt.

Gebruikte begrippen in aandelenplan


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
specialist
  ... een specialist is iemand die op de beursvloer vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert aan te sluiten...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer