donderdag 5 september 2013

aandelenoptieregeling

AandelenoptieregelingOnder een aandelenoptieregeling verstaan we een vorm van een bedrijfsspaarregeling waarbij de werknemer aandelenopties (In feite callopties) ontvangt, die in een later stadium in aandelen van het bedrijf waar hij werkt kunnen worden omgezet.

Het werken met deze opties is niet eenvoudig omdat de belastingdienst doorkreeg dat hiermee flinke onbelaste winsten te maken waren, zodat er knap lastige regelingen voor kwamen.

Het uitwerken van een aandelenoptieregeling in een bedrijf is dan ook beslist specialistenwerk.

Gebruikte begrippen in aandelenoptieregeling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfsspaarregeling
  ... in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor een bedrijfsspaarregeling voorbeelden hiervan zijn het zogenaamde spaarloon...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer