vooruitzicht AEX slotkoers 3 juni 2019

vooruitzicht AEX slotkoers 3 juni 2019
Klik op de afbeelding voor meer informatie en historie

woensdag 4 september 2013

Aandelenkapitaal

AandelenkapitaalOnder het aandelenkapitaal, ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met de uitgiftekoers.Bij de uitgegeven aandelen maken we dan nog een onderverdeling tussen de aandelen die de vennootschap nog zelf in portefeuille heeft en de wel uitgegeven en dus uitstaande aandelen.

Een andere benadering van het aandelenkapitaal van een onderneming is het aantal bij een emissie daadwerkelijk uitgegeven ofwel geplaatste aandelen vermenigvuldigd met hun nominale waarde.
aandelenkapitaal

Engels: share capital
Duits:  Anleihe Kapital 
     Anlagevermögen 
     Buchwert
     Grundkapital

Gebruikte begrippen in aandelenkapitaal


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar aandelenkapitaal in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
kernvermogen
  ... onder het kernvermogen van een bedrijf verstaan we het aandelenkapitaal plus de reserves van een onderneming als we het aanvullende...Lees meer
amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer
aanvraagtottoelating
  ... Onder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een offici ële notering te krijgen...Lees meer
agiobonus
  ... Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve...Lees meer
geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
omzetcijfer per aandeel
  ... het omzetcijfer per aandeel is de geldswaarde van de jaaromzet van een vennootschap gedeeld door het geplaatste aandelenkapitaal...Lees meer
closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
herkapitalisatie
  ... onder herkapitalisatie verstaan we de wijziging van de kapitaalstructuur van een onderneming door omzetting van reserves in aandelenkapitaal door uitgifte...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
permanent vermogen
  ... onder het permanent vermogen verstaan we kapitaal dat voor een lange periode ter beschikking is gesteld aan een bedrijf...Lees meer
betafactor
  ... de betafactor is het getal dat aangeeft in hoeverre de beweeglijkheid van een aandeel overeenkomt met de index...Lees meer
controlling interest
  ... onder een controlling interest verstaan we een opgebouwd belang dat doorgaans groter is dan rond de 20% van het...Lees meer
eigen vermogen per aandeel
  ... het eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone...Lees meer
groeipercentage
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
nederlandse waterschapsbank nv
  ... de nederlandse waterschapsbank nv is een in den haag gevestigde investeringsbank voor langlopende leningen aan overheden semi overheden...Lees meer
niet geplaatst aandelenkapitaal
  ... het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap...Lees meer
niet geplaatst aandelenkapitaal
  ... het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap...Lees meer
ongeplaatst aandelenkapitaal
  ... het ongeplaatst aandelenkapitaal is hetzelfde als niet geplaatst aandelenkapitaal beide termen worden in de praktijk vrolijk door elkaar heen gebruikt...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
garantievermogen
  ... onder het garantievermogen van banken verstaan we het vermogen dat gevormd wordt door het gestorte aandelenkapitaal waarbij de reserve mogelijke...Lees meer
herkapitalisatiebonus
  ... onder een herkapitalisatiebonus verstaan we een bonusuitkering in aandelen aan de bestaande aandeelhouders waarbij het nominaal gestorte aandelenkapitaal met tenminste...Lees meer
lege vennootschap
  ... onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder...Lees meer
correctiefactor
  ... de correctiefactor vinden we bij de formule die aangeeft hoe de uitoefenprijs van warrants of de omwisselingsprijs van convertibles wordt...Lees meer
winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer
beperkt royeerbaar certificaat
  ... Een beperkt royeerbaar certificaat is een certificaat dat op grond van de statuten van het bedrijf dat die...Lees meer
global note
  ... een global note is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelenkapitaal van een onderneming staat vermeld...Lees meer
claimverhouding
  ... de claimverhouding is de verhouding tussen het aantal uitstaande aandelen en het aantal nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
bonusaandeel
  ... een bonusaandeel is een uitkering in aandelen ten laste van de reserves bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan...Lees meer
externe financiering
  ... met de term externe financiering bedoelen een vorm van financiering met behulp van bronnen die buiten de onderneming liggen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.