woensdag 4 september 2013

aandeelhoudersmacht

Aandeelhoudersmacht


Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap.

Vooral grote aandeelhouders willen nog wel eens indirect de nodige macht uitoefenen al is maar via een informeel netwerk.

Vaak betreft het dan zaken als het al dan niet aanblijven van bestuurders het verstrekken van bonussen of de hoogte daarvan en dergelijke.

Voor kleine aandeelhouders zijn dergelijke mogelijkheden uiterst beperkt.

Soms zijn er mogelijkheden om zich te verenigen en dan wordt er groepsgewijs een stem uitgebracht op de aandeelhoudersvergadering.

Ook is er bij vennootschappen vaak sprake van het gebruik van certificaten in plaats van echte aandelen , waarbij alleen het administratiekantoor dat de certificaten uitgeeft stemrecht heeft.

Maar in het algemeen mogen we stellen dat de macht van een kleine aandeelhouder vrijwel nihil is.

Gebruikte begrippen in aandeelhoudersmacht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

Begrippen waar aandeelhoudersmacht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandeelhoudersvereniging
  ... Een aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen...Lees meer
aandeelhouderswaarde
  ... Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen...Lees meer